Brief regering : Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33552-73 Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

33552-72 Motie van het lid Van Wijngaarden over vermijdbare oorzaken van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart brengen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

33552-77 Motie van het lid Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

33552-74 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Slachtoffers

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slachtofferbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10