Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31066-833 Motie van het lid Grinwis c.s. over het geanonimiseerd publiceren van de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31066-838 Motie van het lid Azarkan over een aangepast plan van aanpak om de hersteloperatie uiterlijk in 2024 te kunnen afronden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-834 Motie van het lid Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31066-829 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede schuldenaanpak als eerste prioriteit

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-831 Motie van het lid Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, werk, financiën, zorg en gezin

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-830 Motie van het lid Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-842 Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-832 Motie van het lid Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de Catshuisregeling

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

31066-827 Motie van het lid Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31066-828 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel mogelijke behandeling van de aanmeldingen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-843 Motie van de leden Van Raan en Simons over het proces van heling centraal stellen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-835 Motie van het lid Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie structureel op te schalen

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Motie

28362-42 Motie van het lid Marijnissen c.s. over de gedupeerden van het toeslagenschandaal echt op één zetten

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

28362-45 Motie van het lid Ploumen over de toekenning en afwijzing van het recht op compensatie de status van besluit geven

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

28362-46 Motie van de leden Hermans en Jetten over een oplossing voor ouders die door het vervallen van de pauzeknop in de problemen komen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35704-12 Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Leijten over de schadevergoeding en schuldhulpverlening (t.v.v. 35704-11)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35704-8 Motie van het lid Omtzigt over een oordeel van de Algemene Rekenkamer vragen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-23 Motie van de leden Ploumen en Segers over wegnemen van het probleem met private schuldeisers

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-20 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het kinderfonds in handen leggen van een onafhankelijke derde

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-43 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de compensatie en schadeafhandeling verbreden naar (ex-)partners en kinderen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

35510-7 Motie van het lid Wilders over private schulden van slachtoffers overnemen

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-761 Gewijzigde motie van de leden Kwint en Leijten over ook compensatie voor partners en kinderen (t.v.v. 31066-758)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31066-756 Motie van de leden Kwint en Leijten over alle mogelijke slachtoffers van discriminatie door de Belastingdienst een brief sturen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31066-757 Motie van de leden Kwint en Leijten over een proef met beoordelingen binnen een dag

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35572-53 Motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-729 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een nieuwe start voor ouders die onder bewind staan of in de Wsnp zitten (t.v.v. 31066-725)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10