Motie : Motie van het lid Wiersma over een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid