Brief regering : Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures (Kamerstuk 31288-914)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35582-15 Motie van het lid Wiersma over het bindend studieadvies verbreden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-56 Motie van het lid Van Eijs over toegang voor innovatieve bouwbedrijven tot garantiefondsen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-48 Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31288-823 Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over meebeslissen door studenten en docenten bij de invulling van de studiekeuzecheck

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35282-42 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over geen kansenongelijkheid bij selectieprocedures

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-770 Gewijzigde motie van de leden Tielen en Bisschop over een onderzoek naar de hoofdoorzaken van switch en uitval (t.v.v. 31288-750)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-759 Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-426 Motie van het lid Van den Hul over een landelijke website met informatie voor studenten met een functiebeperking

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31288-705 Motie van het lid Van den Hul over een onderzoek naar zelfselectie

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

34550-VIII-23 Motie van de leden Rog en Van Meenen over het levenlanglerenkrediet gelijk op laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00