Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28345-249 Motie van de leden Wörsdörfer en Bergkamp over onderzoeken of gender een rol heeft gespeeld bij geweld tegen vrouwen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

28345-240 Motie van de leden Van den Hul en Özütok over inventariseren welke extra tijdelijke (financiële) ondersteuning niet-overheidsorganisaties nodig hebben

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

28345-239 Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over nader onderzoek naar factoren, risicogroepen, daderkenmerken en verhalen van slachtoffers van geweld achter de voordeur

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

28345-248 Motie van het lid Wörsdörfer over de mogelijkheden voor online hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling inventariseren

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

28345-246 Motie van het lid Bergkamp c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar psychisch geweld

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

28345-247 Motie van de leden Bergkamp en Van Beukering-Huijbregts over onderzoeken hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

31015-205 Motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer over aandacht in hogere sociale beroepsopleidingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35341-6 Motie van de leden Van Wijngaarden en Peters over eergerelateerd geweld zwaarder bestraffen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

29279-570 Motie van de leden Buitenweg en Kuiken over een Aware-systeem voor slachtoffers van bedreiging en stalking

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (31015-202)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35