Brief regering : Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (Kamerstuk 35669-43) en motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren (Kamerstuk 35420-132)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister SZW - verzoek stand van zaken over een motie over steun voor grensondernemers

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister SZW - reactie vragen Nadere reactie m.b.t. Tozo-regeling voor Nederlandse ondernemers die in buitenland wonen

Indiener H.J. Post, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35669-43 Gewijzigde motie van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (t.v.v. 35669-7)

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35420-132 Motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10