Motie
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een maximumprijs instellen voor het fysieke energielabel

Download Download

Ondertekenaars