Brief regering : Nederland vitaal en in beweging

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  T. van Ark, minister voor Medische Zorg
 • Mede ondertekenaar
  K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Mede ondertekenaar
  P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede ondertekenaar
  C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede ondertekenaar
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-437 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00