Brief regering : Reactie op diverse verzoeken aangaande onderzoek naar ritueel misbruik en sektes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming inzake uitvoering motie LEBZ (Kamerstuk 35349, nr. 19)

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief derden - afschrift vragen Caleidoscoop

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

35349-15 Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35349-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen A. T.-v.H.

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45