Brief regering : Fiscale moties en toezeggingen 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1652 Motie van het lid Paternotte c.s. over een digitale dienstenbelasting

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35572-76 Gewijzigde motie van het lid Stoffer over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden (t.v.v. 35572-66)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-72 Motie van de leden Van Haga en Baudet over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto's aanzienlijk te versimpelen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-71 Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-65 Motie van het lid Van Raan over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35572-69 Motie van de leden Van Haga en Baudet over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35572-50 Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-53 Motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-59 Motie van de leden Van Weyenberg en Bruins over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35572-48 Motie van de leden Lodders en Stoffer over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-62 Motie van het lid Nijboer over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35572-44 Motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35572-47 Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-60 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35572-70 Motie van de leden Van Haga en Baudet over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35570-IX-10 Motie van het lid Snels over grote bedrijven verplichten om commerciële winst in Nederland te rapporteren

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

35570-IX-18 Motie van het lid Stoffer c.s. over de verschillende kosten voor huishoudens met en zonder kinderen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-IX-14 Motie van het lid Sneller c.s. over aandacht van de Raad van State voor artikel 3.1 Comptabiliteitswet in zijn advisering

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1599 Motie van de leden Omtzigt en Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35420-123 Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders over verlenging van de maximale terugbetalingsregeling naar 36 maanden

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31066-668 Motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging om tot een oplossing te komen in het SBF-domein

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

32813-540 Motie van het lid Van der Lee over niet afwachten van de Europese Richtlijn Energiebelasting

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

31066-673 Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsopties voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-670 Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31311-223 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over handhaven op schijnzelfstandigheid

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

35450-7 Motie van het lid Slootweg c.s. over een speciale ombudsman voor belastingzaken

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

35377-13 Motie van het lid Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

33009-86 Motie van de leden Amhaouch en Van Eijs over een internationaal concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35205-24 Motie van het lid Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de vliegtaks op regionale vliegvelden

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35205-23 Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35205-26 Motie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

31066-582 Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-558 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-552 Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-44 Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-56 Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35302-45 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35300-66 Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35210-4 Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

31066-449 Motie van het lid Leijten over eerbiedigen van de gedragslijn voor strafbare feiten begaan door ambtenaren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35027-11 Motie van het lid Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-27 Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34819-15 Motie van het lid Snels over monitoren van onvoorziene gevolgen

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

32545-49 Motie van het lid Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

Indiener R.A. van Vliet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet vliegbelasting (35205)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:25

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Belastingdienst (AO d.d. 23/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:40

Algemene Financiële Beschouwingen (35570-IX) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20