Brief regering : Stand van zakenbrief COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op twee artikelen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

25295-1075 Motie van het lid Marijnissen over de maatregelen zo inrichten dat deze bijdragen aan het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1076 Motie van het lid Marijnissen over uitvoering van de aangenomen motie-Marijnissen/Asscher over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1072 Motie van de leden Bergkamp en Wilders over spoedadvies van de Gezondheidsraad over uitstel van een tweede prik

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1078 Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over aandacht voor versterkende maatregelen met betrekking tot persoonlijke weerstand en gezonde leefstijl van mensen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1080 Motie van het lid Van der Staaij over bezien hoe naleving van de basisregels kan worden bevorderd

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1659 Motie van het lid Leijten over een evaluatie van de wijze van inkoop van Covid-vaccins voor de EU-lidstaten

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1039 Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1036 Motie van het lid Wilders over onderzoeken hoeveel patiënten vanwege uitgestelde zorg complicaties kregen en/of zijn overleden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1045 Motie van de leden Segers en Wilders over in beleid en wetgeving garanderen dat een vaccinatiebewijs in geen geval als exclusief toegangsbewijs voor voorzieningen of locaties mogelijk wordt

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-960 Motie van het lid Ploumen c.s. over een deltaplan jeugd

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-924 Motie van de leden Klaver en Ouwehand over een wettelijke grondslag om te kunnen reageren met sluiting van het bedrijfspand

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-436 Motie van de leden Marijnissen en Asscher over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:01

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:29

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35