Brief regering : Uitwerking moties n.a.v. initiatiefnota Paternotte 'Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit' (Kamerstuk 35475)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35475-7 Motie van de leden Belhaj en Peters over onderzoek naar een Register Ongewenste Nationaliteit

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35475-9 Motie van het lid Belhaj c.s. over overleg met de Belgische, Duitse en Franse regering

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35475-6 Motie van het lid Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35475-8 Motie van het lid Belhaj c.s. over het onderzoek door de CAVV

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35