Brief regering : Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1649 Motie van het lid Van Ojik c.s. over inzicht in de bilaterale besprekingen met Rusland in de werkgroep Energie

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1650 Motie van het lid Kuiken c.s. over een veroordeling door de Europese Raad van de mensenrechtensituatie in Turkije

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1651 Motie van de leden Paternotte en Kuik over de Europese Commissie vragen het rechtsstatelijkheidsmechanisme in werking te doen treden

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1658 Motie van de leden Leijten en Bosman over zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de Europese top van 24 en 25 mei 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00