Brief regering : Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2272 Motie van het lid Karabulut c.s. over zich in EU-verband inspannen en publiekelijk uitspreken voor vrijlating van gekozen parlementariƫrs

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2281 Motie van de leden Van Helvert en Voordewind over maximale inspanning voor de vrijlating of overdracht van Armeense krijgsgevangenen en gevangengenomen burgers door Azerbeidzjan

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

35570-V-53 Motie van het lid Kuzu over sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen jegens Oeigoeren

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

35570-V-43 Motie van het lid Ploumen over het invoeren van sancties tegen mensenrechtenschendingen in Xinjiang

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

21501-20-1596 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een lijst opstellen met te sanctioneren personen en bedrijven

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Buitenlandse Zaken (35570-V) voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:10

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Raad Buitenlandse Zaken NB gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15