Brief regering : Voortgangsbericht RES-proces

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XIII-49 Motie van het lid Bruins c.s. over financiële participatie bij hernieuwbare-energieprojecten borgen

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-592 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Sienot over de doelstelling van 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie (t.v.v. 32813-585)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-578 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-584 Motie van de leden Dik-Faber en Van der Lee over aandacht in de Regionale Energiestrategieën voor energiebesparing in de gebouwde omgeving

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:45