Brief regering : Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon -Bewindspersoon verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie Terpstra c.s. 34682-63 en ook over de uitvoering van de motie Regterschot/Terpstra 34682-58, te ontvangen uiterlijk eind januari. De minister wordt verzocht daarbij specifiek in te gaan op de voortgang uitwerking Regionale investeringsagenda's |(REA) bij de uitvoering van de NOVI.

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

34682-67 Motie van het lid Van Otterloo over de uitgangspunten voor activiteiten gelieerd aan de NOVI

Indiener G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie

34682-59 Motie van de leden Van Gerven en Dik-Faber over de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk voor fiets- en wandelnetwerken beter borgen

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-64 Motie van het lid Bromet over de opslag van kernafval

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

34682-61 Motie van de leden Terpstra en Regterschot over het realiseren van voldoende woningen tot 2050 als topprioriteit

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

34682-62 Motie van het lid Terpstra over het uitwerken van scenario's van het CBS over de bevolkingsgroei

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

34682-63 Motie van het lid Terpstra c.s. over een centrale plaats van Regionale Investeringsagenda's in de uitvoering van de NOVI

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

34682-68 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over het aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit opnemen in het omgevingsbeleid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-65 Motie van het lid Bromet over de aanpak van bodemdaling versnellen via de NOVI

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

34682-69 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over een MER-plan adviseren

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-66 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het uitwerken van beleidsdoelstellingen naar streefwaarden

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-60 Motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-58 Motie van de leden Regterschot en Terpstra over ruimtelijke gevolgen van enkele alternatieve invullingen binnen de energietransitie

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

35570-11 Motie van het lid Dijkhoff c.s. over een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00