Brief regering : Ontwikkelingen op personeelsgebied

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, staatssecretaris van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35570-X-60 Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over een commissie voor advies over recht op een uitkering voor wie een aandoening hebben die niet op de ziektelijst staat (t.v.v. 35570-X-28)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35570-X-51 Motie van het lid Kerstens over onderzoeken of Defensie in aanmerking komt voor de werkgarantieregeling

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

35570-X-41 Motie van de leden Van Helvert en Kerstens over een commissie voor advies over een aparte chroom-6-regeling

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie

35570-X-21 Motie van de leden Van den Bosch en Van Helvert over vooroplopen bij het bieden van vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing

Indiener A. van den Bosch, Tweede Kamerlid

Motie

35570-X-25 Motie van de leden Kerstens en Karabulut over onderzoek naar inkomensverlies door het stoppen van de uitkering gewezen militairen vóór de pensioenleeftijd

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

35570-22 Motie van het lid Asscher over voorstellen voor een werkgarantie

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-X-76 Motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over uitbreiding van de medische staf van Defensie

Indiener T.J.H. van den Nieuwenhuijzen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-X-11 Motie van het lid Belhaj c.s. over de mogelijkheid om in twee veteranenontmoetingscentra hulpverlening te bieden

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 18/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Begroting Defensie (35570-X) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Personeel Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35