Brief regering : Voortgang uitvoering beleidsnota ‘Van Voorlichten tot verplichten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

26485-341 Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over het continueren van de ondersteuning van en betrokkenheid bij IMVO-convenanten

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

26485-345 Motie van het lid Voordewind over een algemene zorgplicht voor bedrijven overeenkomstig de OESO-richtlijnen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-38 Motie van het lid Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrouwenrechten en gendergelijkheid in het imvo-beleid

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVII-34 Motie van de leden Diks en Van den Hul over een uitgebreidere imvo-richtlijn voor Nederlandse ambassades

Indiener L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35000-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15