Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Bewindspersoon rappeleren brief thuiszitters

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31497-382 Motie van de leden Westerveld en Kwint over de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-386 Motie van de leden Rog en Van Meenen over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-383 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over voorkómen van Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35352-25 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing verklaren

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-80 Motie van het lid Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-64 Motie van het lid Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-67 Motie van het lid Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-49 Motie van het lid Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-42 Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-230 Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over het sponsorconvenant uitbreiden met een verbod op sponsoring uit onvrije landen (t.v.v. 35300-VIII-227)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

27020-111 Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over maximale coulance bij herindicatie van toelaatbaarheidsverklaringen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-357 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (t.v.v. 31497-349)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-402 Motie van de leden Van der Molen en Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-347 Motie van de leden Westerveld en Kwint over onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin een kind ondersteuning krijgt

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-348 Motie van de leden Westerveld en Kwint over officieel erkennen van Samen naar School-klassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31293-505 Motie van de leden Kwint en Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31293-507 Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-343 Motie van het lid Westerveld

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35050-32 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-224 Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-327 Motie van het lid Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

27020-102 Motie van de leden Westerveld en van den Hul over aanbieden van voorschoolse educatie aan vluchtelingenpeuters

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-48 Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:05

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15