Brief regering : Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Download

Indieners

 • Indiener
  E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  W.B. Hoekstra, minister van Financiën
 • Medeindiener
  J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-136 Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Belhaj over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW (t.v.v. 35570-VIII-113)

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35420-183 Gewijzigde motie van de leden Bruins en Van der Graaf over bezien of de ondersteuning voor mensen in de prostitutie volstaat (t.v.v. 35420-173(

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35420-175 Motie van de leden Palland en Bruins over een advies over een optimale strategie om de economische en sociale schade van de coronacrisis te beperken

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35420-174 Motie van het lid Palland c.s. over werkgevers en werknemers tegemoetkomen bij knellende situaties die ontstaan door quarantainemaatregelen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35420-160 Motie van de leden Asscher en Palland over het creëren van tijdelijke crisisbanen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35420-163 Motie van het lid Aartsen c.s. over het lopende steunpakket actualiseren op basis van de nieuwste beperkende maatregelen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-161 Motie van het lid Asscher c.s. over geen verlof- of wachtdagen inzetten bij thuisisolatie

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35420-165 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over positief geteste mensen financieel ondersteunen tijdens quarantaine

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35420-157 Motie van het lid Aartsen c.s. over een voorstel voor een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-630 Motie van het lid Asscher c.s. over het ondersteunen van werkenden die in quarantaine moeten

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35420-115 Motie van de leden Aartsen en Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35420-110 Motie van het lid Asscher over wegen in hoeverre afbouwen van de steun in januari 2021 nog gewenst is

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35420-47 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over bij het tweede noodpakket expliciet kijken naar de positie van toetreders op de arbeidsmarkt

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-376 Motie van het lid Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

35430-21 Motie van het lid Van Brenk over een passende oplossing voor (zelfstandig) ondernemers en werknemers

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Toerisme (AO d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het nieuwe steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10