Brief regering : Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Bedrijfslevenbeleid en innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00