Brief regering : Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho (Kamerstuk 31524-479)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35570-VIII-71 Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-867 Gewijzigde motie van het lid Bruins over rekening houden met studenten die op een van de weekenddagen om religieuze reden een rustdag eerbiedigen (t.v.v. 31288-860)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31288-861 Motie van het lid Futselaar over een inventarisatie van de studievertraging als gevolg van COVID-19

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

31288-852 Motie van de leden Paternotte en Westerveld over inventariseren welke instellingen onderwijsactiviteiten in de avond en in het weekend hebben georganiseerd

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35