Brief regering : Arbeidsmarkt in de mediasector

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35554-19 Motie van het lid Van den Hul c.s. over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat ten minste 80% van de programmamakers in directe dienst moet zijn van de publieke omroep

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35554-20 Motie van de leden Van den Hul en Kwint over in de Wijziging van de Mediawet 2008 vastleggen dat alleen gebruik mag worden gemaakt van een ABU-gecertificeerd uitzendbureau

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35554-18 Motie van het lid Van den Hul c.s. over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat opdrachten alleen gegund worden aan bedrijven die de cao voor omroeppersoneel hanteren

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35359-6 Motie van het lid Tielen c.s. over kwaliteitseisen en een verbeterd SNA-keurmerk

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20