Brief regering : Bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33529-779 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over ruimte bieden aan initiatieven waarbij inwoners zelf regie kunnen nemen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

33529-761 Motie van het lid Dik-Faber over één regime hanteren in dorpen waar een gebiedsgerichte aanpak geldt

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

33529-758 Motie van het lid Sienot c.s. over duidelijkheid geven aan bewoners in Opwierde

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:10

Mijnbouw/Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15