Brief regering : Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30821-111 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over bezien welke onderdelen van de gezondheidszorg risico’s lopen en als vitale infrastructuur moeten worden aangemerkt (t.v.v. 30821-103)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-177 Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

27529-172 Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-174 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04