Brief regering : Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30821-111 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over bezien welke onderdelen van de gezondheidszorg risico’s lopen en als vitale infrastructuur moeten worden aangemerkt (t.v.v. 30821-103)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-174 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

27529-177 Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

27529-172 Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04