Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden
Bijlage
Eindrapportage Black Box Garnalenvisserij
Bijlage
Verkenning van mogelijkheden voor privaat toezicht op de gesloten gebieden in de Nederlandse garnalenvisserij