Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen op vragen Diertens en Kuiken

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Liquiditeitssteun Curacao, Aruba en Sint Maarten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30