Brief regering : Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof (Kamerstuk 32820-376)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34293-87 Motie van het lid Beckerman c.s. over publieksparticipatie bij het archeologisch onderzoek

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Onderzoek graven voormalige Hofkapel Binnenhof

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven