Brief regering

Uitvoerbaarheid van de Wet open overheid (herdruk)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Uitkomsten uitvoeringstoetsen Woo
Bijlage
Alle uitvoeringstoetsen van de Wet open overheid