Brief regering : Tweemeting OM-Strafbeschikking

Download

Indieners

  • Indiener
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28844-202 Motie van de leden Van Dam en Groothuizen over een hoofdstuk over ethisch leiderschap opnemen in jaarbericht van het OM

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie

28844-200 Motie van het lid Groothuizen over gedetailleerd inzicht in besteding van de extra gelden voor de strafrechtketen

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

29279-513 Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over de strafbeschikkingsbrief duidelijker formuleren

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie

29279-506 Motie van het lid Groothuizen c.s. over evaluatie van het verbeterprogramma

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO OM-afdoening (AO d.d. 10/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10