Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34104-283 Motie van het lid Ellemeet c.s. over een monitor thuiswonende ouderen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

25295-393 Motie van de leden Veldman en Van den Berg over een streefnorm om de doorlooptijden te versnellen

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

25295-395 Motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-412 Motie van de leden Van Haga en Hiddema over duidelijkheid verschaffen aan de danssector

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-400 Motie van het lid Asscher over aan te passen beleidsmaatregelen bij nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-402 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ondersteuning van de verpleeghuissector inzake de basisveiligheid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

25295-396 Motie van de leden Marijnissen en Bergkamp over overleg over het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-392 Motie van het lid Veldman c.s. over nut en noodzaak van genomen coronamaatregelen in beeld hebben

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

25295-399 Motie van de leden Asscher en Marijnissen over onafhankelijk advies welke lessen geleerd kunnen worden van de coronamaatregelen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-171 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Care

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Hoofdelijke stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00