Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33529-754 Motie van de leden Bromet en Van der Lee over een inhaalslag met het compenseren van het mkb

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33529-763 Motie van de leden Moorlag en Beckerman over de archieven van de arbiter toegankelijk houden voor onderzoeksdoeleinden

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35250-29 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de positie van gedupeerden niet laten verslechteren

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35250-27 Motie van de leden Van der Lee en Sienot over in gesprek gaan met de Hoge Raad en de Raad van State over het voorleggen van civielrechtelijke vragen aan de Hoge Raad

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

33529-657 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over toepassing van het bewijsvermoeden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

33529-509 Motie van het lid Jetten c.s. over een evaluatie van de afwikkeling van schades

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

33529-432 Motie van het lid Van Tongeren c.s. over evalueren van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade

Indiener L. van Tongeren, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33529-380 Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. over onderzoek naar de vorming van een Groninger Schadefonds (t.v.v. 33529-370)

Indiener S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tijdelijke wet Groningen (35250)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45
Naar boven