Brief regering : Reactie op de Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - de commissie stemt in met het voorstel om een rappelbrief te doen (35178)

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel aan de minister BZK over wanneer zij voornemens is om de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178) naar de Kamer te sturen.

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister BZK m.b.t. het verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178).

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45