Brief regering

Uitvoering van moties en toezeggingen op het terrein van gegevensbescherming

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Lijst met reeds goedgekeurde BCRs van de AP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

25-06-2019
32761-140Motie van het lid Van Nispen c.s. over wifitracking

25-06-2019
32761-137Motie van de leden Van Dam en Verhoeven over het toezicht op de Big Five