Brief regering : Voortgang geothermie

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-XIII-83 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken hoe de termijn voor afgifte van geothermievergunningen kan worden versneld

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45