Brief regering : Uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

32820-375 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Cultuur en corona II

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

35441-18 Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over steun voor ondernemers en werkenden in de creatieve sector (t.v.v. 35441-10)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-320 Motie van de leden Dijkhoff en Jetten over medio mei duidelijkheid over een aanvulling op het lopende steunpakket

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Motie

35441-9 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en El Yassini over overleg over passende culturele en creatieve alternatieven

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35441-11 Motie van de leden Asscher en Belhaj over ondersteuning van niet-gesubsidieerde instellingen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35441-13 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over zorg dragen voor regionale spreiding bij behoud van culturele instellingen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister verzoeken een reactie te geven over brieven inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45