Brief regering : Stimulering van energie-coöperaties

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-390 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de nieuwe tariefregeling voor inkomsten uit wind- en zonne-energie

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-367 Motie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van lokale energiecoöperaties

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-25 Motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over procedurele obstakels voor de energietransitie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 04/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30