Brief regering : Reactie op de initiatiefnota «Actieplan Arbeidsmigratie» van de leden Segers en Marijnissen

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-996 Motie van de leden Palland en Van Weyenberg over de concurrentie op loonkosten via driehoeksconstructies tegengaan

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota leden Segers en Marijnissen over Actieplan arbeidsmigratie

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

35300-XV-63 Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35074-51 Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-24 Motie van de leden Segers en Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30