Brief regering : Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

32813-418 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-41 Motie van het lid Van Eijs c.s. over de ordening van (X)XL-vastgoed in de NOVI opnemen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-36 Motie van het lid Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-37 Motie van de leden Ronnes en Regterschot over regionale beleidsagenda's gekoppeld aan ruimtelijk perspectief

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-43 Motie van de leden Regterschot en Van Eijs over de moties-Weverling een plek geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

34682-44 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden buiten de Randstad

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-45 Motie van de leden Moorlag en Smeulders over een goed instrumentarium voor de herschikking van functies in landelijk gebied

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

34682-38 Motie van het lid Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-43 Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34682-13 Motie van het lid Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-15 Motie van het lid Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologie├źn

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-18 Motie van het lid Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-50 Motie van het lid Smeulders over ondersteunen van medeoverheden bij het opstellen van ruimtelijk beleid

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10