Brief regering

Rapport ‘Op het eerste gezicht: een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties´

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Op het eerste gezicht. Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties.