Brief regering : Korte stand van zaken op de voortgang in de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging en de huidige situatie als gevolg van de Coronacrisis

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35077-11 Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Middendorp over ophalen van as bij voorkeur binnen een week na de crematie (t.v.v. 35077-4)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35077-10 Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Özütok over begraven of cremeren binnen 24 uur na overlijden (t.v.v. 35077-3)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35077-9 Motie van het lid Middendorp c.s. over de lengte van de termijn van grafrust

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

35077-5 Motie van de leden Belhaj en Middendorp over in specifieke gevallen afwijken van het verbod op gelijktijdig begraven en cremeren in één kist

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35077-6 Motie van de leden Belhaj en Özütok over afbreekbaarheid van een kist of ander omhulsel binnen tien jaar

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35077-7 Motie van het lid Van der Molen over criteria voor eeuwigdurende grafrust

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 23:26

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30