Brief regering

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van experiment geregistreerd-mondhygiënist

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het experiment geregistreerd-mondhygiënist

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-12-2018
32620-219Motie van het lid Van den Berg over de Kamer informeren over de nulmeting

11-12-2018
32620-218Motie van het lid Van den Berg over samenwerkingsafspraken tussen mondhygiënisten en tandartsen