Brief regering : Kabinetsvisie waterstof

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over kabinetsvisie waterstof (Kamerstuk 32813-485)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-38 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-33 Motie van het lid Van der Lee over onderzoek naar exploitatiesubsidie voor innovatieve waterstofprojecten

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-387 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het instrumenteren van de waterstofambities in het Klimaatakkoord

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 04/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Klimaat en energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Kabinetsvisie waterstof en Routekaart Groen Gas

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10