Brief regering : Uitwerking van de motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-133 Motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de bestrijding van het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00