Brief regering : Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Kamerstuk 35420-11)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (2020Z05745)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30