Brief regering

Noodpakket banen en economie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren
Bijlage
Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende de beëindiging van de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod op werktijdverkorting