Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-724 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een plan voor het uitbreiden van beddencapaciteit in bijvoorbeeld zorghotels

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

29477-665 Motie van het lid Ploumen over nieuw advies over opname van explantatie in het basispakket

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-198 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over specifiek inzetten op bewustwording en training van zorgverleners, ouders en patiƫnten

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

24515-543 Motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34104-289 Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-72 Motie van het lid Dik-Faber over een additionele subsidie voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Care

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10