Brief regering : Resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32813-556 Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over een aantal uitgangspunten integreren in de Warmtewet 2.0 (t.v.v. 32813-546)

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-505 Motie van het lid Van der Lee over maatschappelijke belangen in overweging nemen bij de uitwerking van de Warmtewet

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-459 Motie van het lid Sienot over uitgangspunten voor de Warmtewet 2.0

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-450 Motie van de leden Van der Lee en Harbers over invoeren van een bepaalde termijn voor een warmtekavel

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

32813-451 Motie van het lid Van der Lee over onafhankelijk netbeheer door een publieke partij

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-54 Motie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriƫle productieprocessen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

34723-24 Motie van het lid Van der Lee c.s. over kwalitatief goede afleversets

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 12/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00