Brief regering : Prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling resterende kabinetsperiode

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27529-222 Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over meer publieke sturing op de landelijke infrastructuur LSP

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

30821-103 Motie van het lid Van den Berg c.s. over waarom de gezondheidszorg niet als vitale infrastructuur wordt aangemerkt

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-172 Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

27529-174 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-46 Motie van het lid Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29515-432 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (t.v.v. 29515-429)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

29515-427 Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling "Gestandaardiseerde informatieuitwisseling"

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30821, nr. 101)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50