Brief regering : Stand van zakenbrief COVID-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-752 Motie van het lid Hijink over eenduidige ondersteuning en regels voor mensen met een beperking of ziekte

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

25295-716 Motie van het lid Veldman c.s. over scenario's voor screeningstesten voor mensen met en zonder klachten

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

25295-720 Motie van het lid Wilders over alleen vrijwillige vaccinatie

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie

25295-724 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een plan voor het uitbreiden van beddencapaciteit in bijvoorbeeld zorghotels

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-725 Motie van het lid Klaver c.s. over het selecteren en opleiden van personeel voor het toedienen van vaccins

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-735 Motie van het lid Kuzu over het gebruik van lichaamsmaterialen en DNA na een coronatest

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

25295-732 Motie van het lid Segers c.s. over een ethisch afwegingskader voor de vaccinatiestrategie

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-731 Motie van het lid Asscher c.s. over een plan van aanpak voor brede ondersteuning bij quarantaine

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-730 Motie van de leden Asscher en Diertens over de mogelijkheid van volledig BCO in alle GGD's

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-727 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het terugdringen van de hoeveelheid kleine contracten in de zorg

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-726 Motie van het lid Klaver c.s. over een experiment met grootschalig testen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

25295-700 Motie van het lid Asscher c.s. over ondersteuning bij het voorkomen van besmettingen en het volhouden van de beperkingen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-692 Motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-687 Gewijzigde motie van het lid Van Brenk over alternatieven voor de inzet van besmette zorgmedewerkers (t.v.v. 25295-677)

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

25295-673 Motie van de leden Van der Staaij en Veldman over de coronazorg bij verdere groei van het aantal ziekenhuisopnames

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-630 Motie van het lid Asscher c.s. over het ondersteunen van werkenden die in quarantaine moeten

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-643 Motie van het lid Segers c.s. over in overleg treden met landelijk opererende vrijwilligersorganisaties

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-605 Motie van de leden Van Haga en Hiddema over het validatierapport inzake de PCR-test zo spoedig mogelijk naar de Kamer

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-395 Motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-396 Motie van de leden Marijnissen en Bergkamp over overleg over het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-171 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10